Miloš Novák

16. ledna 1909 - 19. září 1988

Miloš Novák, malíř a ilustrátor, svoji rozsáhlou tvorbu zaměřil především do oblasti kreseb dobrodružných, pro děti a mládež, sci-fi - ať už v knihách, časopisech, novinách. V období let 1970 - 1973, kdy v novinách Svobodné slovo, v dětské příloze Slovíčko, vycházely na pokračování příběhy Rychlých šípů v próze, doprovodil 13 dílů svými ilustracemi.

Ilustroval nejenom dobrodružné a dětské knihy, ale i naučné knihy a vědeckofantastické romány. Byl také tvůrcem řady kreslených seriálů, vycházejících v různých časopisech pro děti a mládež (především v časopisech Pionýr a ABC). 

Díla autora v nabídce

Kategorie