CO JE SBĚRATELSKÝ TISK?
CO TO VLASTNĚ KUPUJI?

Sběratelské tisky jsou pečlivě vybraná, často i ne zcela známá, díla významných českých umělců, jejichž tvorbu desítky let sledujeme. Tato díla jsou digitalizována a tisknuta archivním pigmentovým tiskem v atypických formátech. Nejedná se o kopie, ale o omezený počet tisků od autorů, na jejichž tvorbu máme autorská práva.

Zákonná licence od držitelů autorských práv 

Výlučná licence od původních držitelů autorských práv garantuje, že stejné dílo nenabídne na trhu jen tak někdo další

Sběratelské tisky společnosti HARdNIX jsou tisknuty vždy na základě zákonné licence od držitelů autorských práv, zpravidla výlučné. Tato skutečnost garantuje, že po dobu trvání licenčního ujednání neexistuje legální možnost konkurenční nabídky ze stran třetích osob. Tato garance je u každého sběratelského tisku doložena HARdNIX certifikátem s holografickou nebo ručně signovanou nálepkou.

Holografické nálepky se používají u sběratelských tisků Zdenka Buriana v případě kvaší, či pláten. Ručně signované nálepky s epoužívají v případě perokreseb Zdenka Buriana či v případě limitovaných tisků od jiných autorů.  

V praxi to znamená že na sběratelském tisku HARdNIX je umístěna buď holografická nálepka anebo ručně signovaná nálepka a její dvojče (2 holografické nálepky sdílí číslo) stejně jako na ručně signovaných nálepkách jsou shodná. 

V případě ztráty/odcizení nebo poškození sběratelského tisku certifikát opravňuje k vyhotovení náhradního sběratelského tisku (po uplynutí lhůty umořovacího řízení).

Certifikát HARdNIX
Certifikát HARdNIX
Certifikát HARdNIX
Certifikát HARdNIX
Ručně signovaná nálepka
Ručně signovaná nálepka

22 je maximální počet kusů každého sběratelského tisku pro Českou a Slovenskou republiku

142 je maximální počet kusů každého sběratelského tisku v rámci celosvětové edice

22 kusů

Pro Českou a Slovenskou republiku je vymezen počet 22 výtisků od sběratelského tisku. Abychom nedostatek našim fanouškům kompenzovali, zavedli jsme limitované edice plakátů.

Proč číslo 142? - Celosvětová edice

Jedná se o složeninu z čísla "1" (je vždy jen jeden originál) a "42", které, jak vědí všichni milovníci D. Adamse, je odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec (kniha Stopařův průvodce po Galaxii). 

Díla nerámujeme

Najít kvalitní rám k sběratelskému tisku není těžké. Ale dle naší zkušenosti má rám především ladit k prostředí, kde si sběratelský tisk vystavíte.

Takže místo abychom Vás nutili přizpůsobit interiér tisku, necháváme na Vás, abyste rám přizpůsobili interiéru. Můžeme Vám samozřejmě doporučit rámaře, za jejichž kvalitu a serióznost ručíme, např. pana Vondrušku, telefon +420 603 527 490, email: reklama4x90@email.cz.

Nabízené formáty tisků

Každé z děl je nabízeno ve formátu, který je co nejbližší rozměrům originálního díla. V některých případech je možno sběratelský tisk pořídit i v jiných formátech. Tomu je tak zejména v případech, kdy koncepce díla přímo vybízí k tomu, aby zvětšením originálních rozměrů vynikla jeho kompozice, došlo ke zprostředkování odlišné perspektivy a vnímání nebo byly zdůrazněny detaily malby či kresby, které nejsou při originálních rozměrech patrné.

Cena odpovídá velikosti a počtu kusů v dané ediční řadě. Kromě formátů A3, A2 a A1 jsou ěnkterá díla dostupná ve formátu "B", tzv. formát Speciál, na objednávku. 

A3 | 297 × 420 mm

Výtisk A3 zpravidla odpovídá velikosti originálu v případě kvaší Zdenka Buriana.  Díky vysokému rozlišení, kvalitě tisku a volbě podkladového materiálu umožňuje věrohodný zážitek z díla.

A2 | 420 × 594 mm

Výtisk A2 dovoluje vnímání detailů a kompozic, které jsou oproti originálu snadno přehlédnuté, zprostředkovává tím divákovi úplně nový zážitek z díla. Tento formát je použit u sběratelských tisků v případě zákonné licence od pana Ing. Jana Prádlera.

A1 | 594 × 840 mm

A1 je téměř trojnásobné zvětšení originálu. Díky kvalitě tisku a volbě podkladu si divák vychutná nádheru kompozice díla a současně i jeho nejmenších detailů. Velmi omezený počet kusů určený primárně pro koncový prodej v galeriích.

B1 - B3  (formát Speciál)

Tyto formáty byly vyhotoveny na objednávku v několika málo kusech v případě prvních 25 titulů v nabídce HARdNIX. S ohledem na enormní náklady na vyhotovení těchto speciálních tisků se rozhodla společnost HARdNIX, od možnosti této speciální nabídky upustit. 

Formát plakátů

V rámci avízovaného omezení počtu sběratelských tisků pro Českou republiku byly pro každé dílo v nabídce HARdNIX zavedeny limitované edice plakátů. Plakáty jsou nabízeny ve formátu o řád větším než je nabízen formát sběratelského tisku.