Zdeněk Burian_Portfolio_1 : Odkaz Posledního Inky

Řada ikonických výtvorů Zdeňka Buriana je neodmyslitelně spjata s knižní tvorbou. Mistrovy kvaše a perokresby  však v řadě případů v knize nemají takový prostor , aby bylo možno plně docenit jejich krásu.  

Odkaz posledního Inky je prvním dílem Portfoliové řady, kterým chceme dílo Zdeňka Buriana prezentovat v rámci uzavřenějších tvarů. Pro prezentaci jsme zvolili formát A3 který na jedné straně umožňuje úplný zážitek z jeho mistrovství, a současně umožňuje ponechat dílo v cenově dostupné hladině. A v neposlední řadě se vejde do knihovny.

Limitovaná edice : 300 ks  (1. vydání)

Dostupnost : 271 ks

Portfolio obsahuje jedenáct plakátů na matném křídovém papíře (170g) ve formátu A3. Ke každému portfoliu bude jako bonus náhodně přiřazena jedna z kolorovaných kreseb. Kolorované kresby nelze samostatně zakoupit.

Každé portfolio je číslováno za pomoci ručně signované nálepky umístěné na pravé vnitřní straně. Vlastní plakáty signovány nejsou. Kolorovaná kresba má na zadní straně razítko HARdNIX s číslem korespondující s číslem portfolia, ke kterému byla poskytnuta. 

Zvolte si variantu:

640,00 Kč

Portfoliová řada bude vydávána v jednotných deskách ve formátu A3. Portfolia perokreseb budou vydávána v formátu A4 v deskách s odlišným motivem

Kolorování je prováděno ručně. Pokud se někdo bude cítit dotčen naší opovážlivosti, spočívající v kolorování Mistrových kreseb, předem se omlouváme. V Mistrovu dílu však přistupujeme s veškerým respektem, a ke kolorování volíme pouze ta jeho díla, kdy máme porovnání s barevnou škálou, použitou v jiných dílech.

Pokud v nabídce portfolia postrádáte některou ilustraci  z dané knihy, pak je tomu proto, že nebylo možno zajistit digitalizaci z originálního podkladu.