ZB 0062 - Z.Burian : Obraz Pohřeb do ohniště 1958

Sběratelské plátno dostupné ve dvou velikostech :

· 540 x 780 mm - Canvas Origin Edition ( limitovaná – 14 ks) za 44.000 Kč vč DPH

· 270 x 390 mm – Canvas Diminutive Edition ( limitovaná – 22 ks) za 4.400 Kč vč DPH

Obraz pro knihu: J. Augusta: Prehistoric Man, 1942 (nepoužito)

Ediční řada HARdNIX: Paleoart a další pravěké náměty

Technika :Olej

Originál v držení : Moravské Zemské muzeum

Rozměr originálu : 54 x 78 cm


Zvolte si variantu:

Cena od 4 400,00 Kč

Popis Díla 1

Jeden z výrazných olejů Burianova celoživotně nejvýznamnějšího cyklu, tzv. kromaňonské epopeje. Ve scénách pohřbu (zde tedy tzv. pohřbu do ohniště z jeskynního systému na francouzsko-italské hranici z období mladšího paleolitu) se plně projevila specifická burianovská melancholie a jeho smysl pro patos. Z malířského hlediska jde o vrcholnou techniku oleje, kde jeskynní scéna s pochodněmi umožnila malíři velmi působivé a plastické nasvícení. I ve Francii jsou oleje z tohoto cyklu reprodukovány dodnes.

Autor textu : R. Walica

Popis díla 2 

Vyobrazený mladopaleolitický pohřeb z jeskyně Barma Grande u Grimaldi na Italské riviéře tvoří pouze jednu z Burianových rekonstrukcí pohřbů člověka moderního typu. Známé jsou i jeho zpodobnění pohřbu z Grotte des Enfants nedaleko jihofrancouzského města Menton (olej Dětský pohřeb, rovněž z roku 1958), mužského pohřbu z Mentonu (olej Pohřeb muže z Mentone, 1958) nebo olej Pohřeb lovce mamutů z roku 1958.

V roce 1894 došlo v jeskyni Barma Grande k nálezu koster dvou dospělých mužů, z nich jeden byl pohřben ve skrčené poloze a vložen do vyhaslého ohniště. Pokládání mrtvého do ohniště i ukládání do skrčené polohy svědčí o rozvinutých představách člověka té doby o smrti a bylo zřejmě součástí rituálu rozloučení s mrtvým. Tyto typy pohřbů se u mladopaleolitického člověka vyskytují opakovaně, někdy dokonce celá skupina jeskyni s pohřbeným opustila. O péči o zemřelé svědčí i to, že do hrobu jim byly přikládány zbraně, potřeby i ozdoby. Zemřelí se někdy přikrývali jednoduchým způsobem, jako v případě pohřbu pravěkého muže z Brna, kdy přes tělo položili mamutí lopatku.

Zajímavostí je, že na původní verzi malby nebyl muž vyobrazen ve skrčené poloze v ohništi, ale nesený na tyči dvěma hlavními postavami na levé a pravé straně obrazu

Autor textu : S. Mareš

Druhy Edic

Canvas Origin Editon – Limitovaná edice. Sběratelské plátno v originálním formátu , je tištěn archivním pigmentovým tiskem. Holografická nálepka osvědčující jedinečnost a shodu s certifikátem na zadní straně.

Canvas Diminutive Edition – Limitovaná edice. Edice vychází z originálního formátu, ale oproti originálním rozměrům je vydáno v poměru 1:2 nebo 1: 3. Tištěno archivním pigmentovým tiskem. Holografická nálepka osvědčující jedinečnost a shodu s certifikátem na zadní straně.

V případech limitovaných edicí je číslo limitu určeno pro celý Svět

Sběratelské plátna ve formátu originálu vydaná před zavedením Edic jsou zahrnuty do limitované edice Canvas Origin Edition

Materiál, tisk a balení

  • Technologie tisku : Archivní pigmentový tisk
  • Plátno Origin Edition : Hahnemuhle Goya Canvas/HP Artist Matt Canvas/Fomei Canvas Matt 340
  • Plátno Diminutive Edition : HP Matt Artist Canvas
  • Bez blind rámu/Dodáváno v ochranném tubusu (deskách), nerámováno
  • Certifikát HARdNIX