ZB 0047- Z. Burian: Obraz Sídliště člověka ze starší doby kamenné, 1949

Sběratelské plátno dostupné ve dvou velikostech :

· 630 x 945 mm - Canvas Origin Edition ( limitovaná – 14 ks) za 48.400 Kč vč DPH

· 315 x 472,5 mm – Canvas Diminutive Edition ( limitovaná – 22 ks) za 4.840 Kč vč DPH

Obraz pro školní výukovou tabuli Státního nakladatelství.

Ediční řada HARdNIX: Paleoart a další pravěké náměty 12

Technika : Olej

Originál v držení : Zoo Dvůr Králové a.s

Rozměr Originálu : 63 x 94,5 cm


Dostupný také jako Plakát

Zvolte si variantu:

Cena od 4 840,00 Kč

Popis díla 1.

Tímto svým olejem vytvořil malíř Burian svůj první příspěvek do mimořádně rozsáhlé série podkladů pro výukové didaktické tabule pro české školy, známé též jako školní obrazy. Na těchto obrazech spolupracoval nejen s profesorem Augustou, ale v tomto konkrétním případě i s archeologem Filipem a žákem Aleše Hrdličky, antropologem Jiřím Malým, kterého si Burian velmi vážil. Obraz ukazuje skupinu kromaňonců, tedy lidí dnešního typu, na jejich sídlišti, při různých typických činnostech. Zajímavé je, že o pár let později změnil malíř strukturu hornin skalního převisu.

Autor textu : R. Walica

Popis díla 2.

Dnes již klasický obraz Z. Buriana rekonstruuje typickou podobu života evropského mladopaleolitického člověka moderního typu před asi 40 000 lety a ukazuje běžné táborové činnosti. Přestože jeho účel byl didaktický, působí velmi přirozeně. Takový skupinový výjev ze života předvěkého člověka, jehož primárním cílem bylo ukázat obvyklý táborový život jako celek - ovšem v pozdější době asi o 20 - 25 000 let - najdeme také na Burianově oleji Předvěký člověk na svém sídlišti z roku 1954 (máme jej rovněž v nabídce).

První zástupci mladopaleolitického moderního člověka se objevili v Evropě jistě před více než 45 tisíci lety, jak o tom svědčí v roce 2021 datovaný nález ženy z lokality Zlatý kůň u Koněprus s geneticky stanoveným stářím přesahujícím 45 tisíc let. K nejstarším nálezům patří pozůstatky tří jedinců z bulharské jeskyně Bacho Kiro (stáří 45 930 - 42 580 let) i italské Grotta del Cavallo (45 - 43 tis. let) nebo z anglické Kent's Cavern v hrabství Devon (44 - 41 tis. let). Podle nálezů publikovaných v roce 2022 z jihofrancouzské jeskyně Mandrin v údolí řeky Rhôny nejstarší zástupci moderního člověka přišli do Evropy již před 54 tisíci let. Předvěký člověk vyráběl různé druhy štípané industrie, hroty, rydla, škrabadla, atd. Nalézána je také kostěná a parohová industrie, i když v menším zastoupení, než později v období magdalénienu.

Na obraze v popředí v pravé části vidíme lovce odštěpujícího čepele z kamenného jádra.

Autor textu : S. Mareš 

Druhy Edic

Canvas Origin Editon – Limitovaná edice. Sběratelské plátno v originálním formátu , je tištěn archivním pigmentovým tiskem. Holografická nálepka osvědčující jedinečnost a shodu s certifikátem na zadní straně.

Canvas Diminutive Edition – Limitovaná edice. Edice vychází z originálního formátu, ale oproti originálním rozměrům je vydáno v poměru 1:2 nebo 1: 3. Tištěno archivním pigmentovým tiskem. Holografická nálepka osvědčující jedinečnost a shodu s certifikátem na zadní straně.

V případech limitovaných edicí je číslo limitu určeno pro celý Svět

Sběratelské plátna ve formátu originálu vydaná před zavedením Edic jsou zahrnuty do limitované edice Canvas Origin Edition

Materiál, tisk a balení

  • Technologie tisku : Archivní pigmentový tisk
  • Plátno Origin Edition : Hahnemuhle Goya Canvas/HP Artist Matt Canvas/Fomei Canvas Matt 340
  • Plátno Diminutive Edition : HP Matt Artist Canvas
  • Bez blind rámu/Dodáváno v ochranném tubusu (deskách), nerámováno
  • Certifikát HARdNIX