ZB 0065 - Z. Burian: Deinotherium gigantissimum 1940

Sběratelské plátno dostupné ve dvou velikostech :

· 720 x 500 mm - Canvas Origin Edition ( limitovaná – 14 ks) za 44.000 Kč vč DPH

· 360 x 250 mm – Canvas Diminutive Edition ( limitovaná – 22 ks) za 4.400 Kč vč DPH

Obraz pro expozici : J. Augusta: Divy prasvěta, 1942

Ediční řada HARdNIX: Paleoart a další pravěké náměty 29

Originální Technika: Olej

Originál v držení : Přírodovědecká Fakulta UK

Rozměry originálu: 72×50 cm


Zvolte si variantu:

Cena od 4 400,00 Kč

Popis díla 1

Didakticky a "akademicky" dokonale prokomponovaná malba, skrze hodiny přírodopisu navždy zarytá do podvědomí generací narozených před rokem 1980. Ve srovnání s podobnou scénou z Divů prasvěta méně filmová, se scénou z roku 1968 možná méně dechberoucí, přesto svou v nejširším slova smyslu "ikoničností" se tato verze řadí mezi naprostou burianovskou klasiku. Plnohodnotné vročení "1950" naznačuje, že si malíř obrazu osobně velmi cenil.

Autor textu : R. Walica

Popis díla 2

Zdeněk Burian vytvářel rekonstrukce svrchně třetihorních chobotnatců rodu Deinotherium již od 40. let, jak pro publikační, tak soukromé určení. Náleží sem vedle kvašů a studií zejména olej určený jako výuková tabule tří pasoucích se deinotherií z roku 1951, trojice olejů vytvořených na soukromou objednávku z let 1968 (2x) a 1973 nebo velkoformátový obraz pro královédvorskou sérii z roku 1978.

První pozůstatky svrchně třetihorních a čvrtohorních chobotnatců rodu Deinotherium byly objeveny již v 17. století nedaleko Lyonu ve Francii. Jako typový exemplář druhu Deinotherium giganteum byl popsán nález lebky a spodní čelisti z Německa přírodovědcem Johannem von Kaupem v roce 1829. Předtím byly pozůstatky deinotherií považovány za velké tapíry (Cuvier) nebo mořské sirény (kapustňáky). Uvažovalo se o nich také jako o přechodném článku mezi lenodochy a mastodonty. Vyobrazený druh Deinotherium gigantissimum byl popsán podle rumunských nálezů v roce 1892 a dnes je často přiřazován k druhu Deinotherium giganteum. Tento druh žil v Evropě od středního miocénu až do svrchního pliocénu. Dosahoval výšky v ramenou asi 4 metry při hmotnosti až 12 tun. Kly zahnuté směrem dolů vyrůstaly ze spodních řezáků a měřily asi 1,4 metru. Funkce klů není úplně jasná, ale zřejmě spíš než k rozhrabávání půdy sloužily k odstraňování větví bránících v dosažení vybrané potravy. Pozůstatky deinotherií byly nalezeny i v Čechách u Františkových Lázní a Třeboně. Celá skupina těchto chobotnatců vymizela někdy ve spodním pleistocénu bez nástupců.

Autor textu : S. Mareš

Druhy Edic

Canvas Origin Editon – Limitovaná edice. Sběratelské plátno v originálním formátu , je tištěn archivním pigmentovým tiskem. Holografická nálepka osvědčující jedinečnost a shodu s certifikátem na zadní straně.

Canvas Diminutive Edition – Limitovaná edice. Edice vychází z originálního formátu, ale oproti originálním rozměrům je vydáno v poměru 1:2 nebo 1: 3. Tištěno archivním pigmentovým tiskem. Holografická nálepka osvědčující jedinečnost a shodu s certifikátem na zadní straně.

V případech limitovaných edicí je číslo limitu určeno pro celý Svět

Sběratelské plátna ve formátu originálu vydaná před zavedením Edic jsou zahrnuty do limitované edice Canvas Origin Edition

Materiál, tisk a balení

  • Technologie tisku : Archivní pigmentový tisk
  • Plátno Origin Edition : Hahnemuhle Goya Canvas/HP Artist Matt Canvas/Fomei Canvas Matt 340
  • Plátno Diminutive Edition : HP Matt Artist Canvas
  • Bez blind rámu/Dodáváno v ochranném tubusu (deskách), nerámováno
  • Certifikát HARdNIX