ZB 0031 - Z. Burian: Obraz Iguanodon bernissartensis, 1979

Sběratelské plátno dostupné ve dvou velikostech :

· 1200 x 1000 mm - Canvas Origin Edition ( limitovaná – 12 ks) za 60.500 Kč vč DPH

· 400 x 334 mm – Canvas Diminutive Edition ( limitovaná – 22 ks) za 6.050 Kč vč DPH

Obraz pro expozici: Vývoj života na zemi, Východočeská zoologická zahrada, Dvůr Králové.

Ediční řada HARdNIX: Paleoart a další pravěké náměty 6

Technika: Olej

Originál v držení : Zoo Dvůr Králové a.s

Rozměr originálu:

  • 120 x 100 cm 


Dostupný také jako Plakát 

Zvolte si variantu:

Cena od 6 050,00 Kč

Popis díla 1

Toto velkoformátové plátno pro sérii iniciovanou slavným ředitelem královédvorské zoo Josefem Vágnerem zobrazuje iguanodona, spodnokřídového evropského dinosaura, který spolu s mamutem patřil mezi ty pravěké tvory, jež byli pro malíře z uměleckého hlediska nejdůležitějšími. Do nich si projektoval mnohé své umělecké vize, spjaté s jeho solitérstvím a specifickým existencionalismem. Olej patří do linie obrazů stejného tvora, která byla započata perokresbou pro Augustův Zavátý život v roce 1941 a kulminovala v roce 1950 olejem, který lze považovat za nejdokonalejší dílo celých dějin paleoartu.

Autor textu : R. Walica

Popis díla 2

Popis díla Burianovy rekonstrukce rodu Iguanodon se objevily v řadě publikací (např. tři perokresby v knize J. Augusta: Zavátý život, 1941, kvaš v knize J. Augusta: Divy prasvěta, 1942).

V roce 1962 provedl Burian rekonstrukci stáda těchto býložravých ještěrů. Podle vlastních slov maloval tyto ještěry ze všech pravěkých tvorů nejraději. Je to zřejmé také z toho, že se jim věnoval i v rámci volné tvorby (olej na plátně na lepence, asi 1981).

Iguanodon bernissartensis byl ornitopodním spodně křídovým býložravým dinosaurem, jehož nejvýznamnější hromadný nález byl učiněn v roce 1878 v kamenouhelném dobu u Bernissartu v Belgii. Iguanodon bernissartensis patřil k největším druhům rodu Iguanodon se svojí výškou 5 metrů, délkou až 9 - 11 metrů a hmotností okolo 3 tun (některé odhady hovoří až o 8 tunách).

Když Burian v roce 1979 rekonstrukci iguanodona prováděl, bylo za dveřmi zjištění D. Normana (1985), že kvůli osifikovaným šlachám v ocase by si jej musel iguanodon v ohnuté pozici zlomit. Je pozoruhodné, že Burian na některých obrazech maluje ještěrův ocas v nesené pozici i tam, kde bylo anatomicky "logické" jeho opření o zem (např. olej Iguanodon bernissartensis, 1962 - můžete si jej prohlédnout v naší nabídce). Tady se opět Burian předběhl čas svým pověstným smyslem pro funkčnost stavby těl živých organismů. Pevné zápěstí, zbytnělé koncové články prstů a silné pažní kosti svědčí o pohybu po čtyřech. V době tvorby Burianovy rekonstrukce se ještě u iguanodonů předpokládal pohyb výhradně po zadních končetinách. Rovněž se předpokládá, že tlama ještěra byla zakončena rohovitým zobanem, kterým mohl snáze trhat větvičky a další potravu. Bodec na palci předních končetin sloužil zřejmě k obraně před predátory. Malíček iguanodona byl pohyblivý a zřejmě jím mohl manipulovat s předměty.

Autor textu : S. Mareš 

Druhy Edic 

Canvas Origin Editon – Limitovaná edice. Sběratelské plátno v originálním formátu , je tištěn archivním pigmentovým tiskem. Holografická nálepka osvědčující jedinečnost a shodu s certifikátem na zadní straně.

Canvas Diminutive Edition – Limitovaná edice. Edice vychází z originálního formátu, ale oproti originálním rozměrům je vydáno v poměru 1:2 nebo 1: 3. Tištěno archivním pigmentovým tiskem. Holografická nálepka osvědčující jedinečnost a shodu s certifikátem na zadní straně.

V případech limitovaných edicí je číslo limitu určeno pro celý Svět

Sběratelské plátna ve formátu originálu vydané před zavedením Edic jsou zahrnuty do limitované edice Canvas Origin Edition

Materiál, tisk a balení

  • Technologie tisku : Archivní pigmentový tisk
  • Plátno Origin Edition : Hahnemuhle Goya Canvas/HP Artist Matt Canvas/Fomei Canvas Matt 340
  • Plátno Diminutive Edition : HP Matt Artist Canvas
  • Bez blind rámu/Dodáváno v ochranném tubusu (deskách), nerámováno
  • Certifikát HARdNIX