Leporello -Pravěk/Prehistoric Times I-III

Název Leporelo je odvozen od postavy sluhy Leporella ( opera Don Giovanni -W.A.Mozart) , který sepisoval podrobný seznam milenek svého pána.

V našem případě je citové zabarvení namístě ( proto název Leporello – namísto obvyklého leporelo). Pomocí leporel bychom chtěli podrobně, a přitom cenově dostupně zkusit zmapovat celou šíři díla Zdenka Buriana. Leporela, která svým obsahem budou vycházet z zavedených edičních řad, plánujeme vydávat v sérii po třech s dvou až tříměsíčním odstupem v závislosti na poptávce.

První tři Leporela ( Pravěk/ Prehistoric times I-III) vychází z ediční řady – Paleoart a další pravěké náměty.

Leporello I obsahuje díla, která se nachází ve sbírkách Zoo Dvůr Králové a.s.

Leporello II a Leporello III, obsahují díla, která se nachází ve sbírkách Moravského zemského muzea.

Cena jednotlivého Leporella - 55,- Kč 

Cena za sérii Tří Leporell - 150 Kč 

** Do 31.12.2023 je daňová sazba DPH 10%. S ohledem na změny v Daňových sazbách je od 1.1.2024 na tyto produkty stanoveno 0% DPH

Zvolte si variantu:

Cena od 55,00 Kč